Hur?

Hur skall vårt erbjudande bli det som kunden väljer?

Tyvärr är det många som snubblar på denna sista fråga och det märks i form av ineffektiv och otydlig marknadsföring och ett ostrukturerat säljarbete. Om man inte lyckas inom dessa områden blir det svårt att bli den som kunden väljer i marknader som kännetecknas av allt tuffare konkurrens.

Go To Market Management

Inom det här området finns det två delar där NetEffect Management kan bidra:

  • Marknadsföringsprocessen –  NetEffect Management vet hur man skapar en tydlig struktur inom ett företag för allt som handlar om marknadsföring så att både de rent imagemässiga frågeställningarna likväl som konkret affärsgenerering tryggas. Allt med bästa möjliga effektivitet vad gäller resurser i form av arbetstid och pengar.
  • Försäljningsprocessen – NetEffect Management råd fokuserar på tydliga lednings och arbetsprocesser för försäljningsarbetet. Resultatet blir högre avslutsfrekvens, större och lönsammare projekt och framför allt bättre träffsäkerhet på prognoser.

Praktisk erfarenhet som omsätts så det passar ditt företag.