Vad?

Vad skall vi erbjuda kunden?

Kan tyckas vara en trivial fråga men många företag har svårt att ge ett tydligt svar! Vanliga problem är dåliga rutiner och processer för arbetet med produkter och tjänster samt oklara produkt och tjänstestrategier som i sin tur försvårar säljarbetet.

 

Offering Management

NetEffect Management har en Offering Management Toolbox (OMT) som är en verktygslåda för att effektivt leda ett företags arbete i allt från att fånga upp nya produktidéer, via paketering och lansering till avveckling.

OMT vidgar begreppet produkt till ett Erbjudande som är:

  • Säljbart
  • Administrerbart
  • Levererbart

Genom att införa OMT kan betydande effektivisering göras inom området. OMT levereras som utbildning, processer och verktyg.