Var?

Var på marknaden ska vi vara?

Många företag försöker sälja ”allt till alla” och tappar i effektivitet genom att bearbeta marknaden utan tydliga mål och strategier. Ofta får företaget svårt att nå framgång och framstår som otydligt och utan speciell skärpa i konkurrensen.

 

Business Planning

En plan är central om man skall lyckas ta sig någonstans. Ett och annat företag kanske lyckas tack vare slumpen, men för det stora flertalet ligger nyckeln till framgång i kombinationen planering + exekvering.

Affärsplanering är för många något abstrakt och tidsödande som kanske görs ”under tvång för att styrelsen ska vara nöjd”. Rätt utförd skapar en affärsplan förutsättningarna för att företaget skall utvecklas och nå sina mål. Genom arbetet får man tydlighet för alla i företaget som i sin tur leder till effektivt nyttjande av resurser och samlad kraft.

NetEffect Management har en Business Planning Toolbox (BPT) som är en verktygslåda för att effektivt leda ett företags arbete runt affärsplanen. Med BPT blir affärsplanen ett enkelt ledningsinstrument som fokuserar på mål och genomförandet av aktiviteter för att nå dessa mål.