net effect

Varifrån kommer namnet NetEffect Management?

NetEffect – i dagens näringsliv där resurser i form av människor eller pengar måste hushållas blir den verkligt erhållna nyttan det som räknas – det är netto-effekten.

Management – all verksamhet måste ledas för att fungera. Det vanligaste felet för ett företag som går dåligt är inte att produkten eller tjänsten är svag utan att ledningsfunktionerna brister. Med rätt ledning fungerar nästan alla företag.

NetEffect Management – effektiva ledningsprocesser

Den röda pilen symboliserar rörelse och riktning – att ta sig från ett ställe till ett annat, medvetet och effektivt….