Vill du utveckla ditt företag?

NetEffect Management har två områden där vi har hög specialistkompetens:

  • IT- sourcing – där vi verkar inom bolaget WiBRiDGE.
  • Marknadsstrategi

Inom marknadsstrategi finns lång och bred erfarenhet från ledningsarbete med fokus på tre viktiga frågor som alla företag ställs inför:

  • Var? – Var på marknaden skall vi vara?
  • Vad? – Vad skall vi erbjuda marknaden?
  • Hur? – Hur skall vårt erbjudande bli det som kunden väljer?

För den som driver sitt eget företag eller sitter i ledande befattning och vill ha ett aktivt bollplank kan vi bidra med praktisk erfarenhet från ”linjen” till lösningar som kännetecknas av:

  • Pragmatik – Så enkelt som möjligt
  • Bestående – Resultatet som lever vidare i företagets vardag
  • Integritet – Tydliga ställningstaganden och åsikter

Målet är att hjälpa dig att uppnå lösningar där du själv har ägarskapet, inte att komma med ”konsultprodukter” som upplevs som externa och främmande.

Välkommen att läsa mer under respektive sida! Om du undrar varför företaget heter NetEffect Management så titta under ”net effect?”